Kontakt
Telefon
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00!
Mail
Chętnie służymy pomocą. Masz pytania wyślij do na Mail na adres:

Polityka prywatności

A. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy prowadzony pod domeną www.sprintiko.pl („Sklep internetowy”) jest obsługiwana przez Sprintiko Sp. z o.o. z siedzibą w Kampinosie przy ul., zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972401, NIP: PL1182242027 („Sprintiko” lub „Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push.

Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

Proszę uważnie przeczytać niniejszą politykę prywatności przed korzystaniem ze Sklepu internetowego. Korzystając ze Sklepu internetowego potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie (założenie konta w sklepie internetowym).

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności i plików Cookies czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem [email protected].

B. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Za przetwarzanie danych użytkowników odpowiedzialna jest:

 • Sprintiko Sp. z o.o. z siedzibą w Kampinosie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972401, NIP: PL1182242027
 • Adres kontaktowy e-mail dot. danych osobowych: [email protected]

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym

C. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody. W zależności od celu, w jakim użytkownik będzie korzystał ze Sklepu internetowego, Sprintiko może potrzebować różnych danych, które zazwyczaj obejmują następujące informacje:

 • dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, język i państwo, z którego użytkownik się z nami kontaktuje, dane kontaktowe, adres itd.);
 • informacje finansowe i transakcyjne (np., dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę) itd.);
 • dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych (jeżeli, na przykład, użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego przy użyciu telefonu komórkowego);
 • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

Niniejszym informuje się, iż w celu udzielenia dostępu do danych funkcji lub usług w Sklepie internetowym, podanie niektórych danych osobowych użytkownika może być obowiązkowe. W takiej sytuacji, niektóre pola oznaczone będą jako obowiązkowe. Odmowa udostępnienia tych danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia tej usługi lub udzieleniaużytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji.

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego, Sprintiko będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

CEL  

1. Zarządzanie rejestracją

Jeżeli     osoba  zdecyduje  się     zarejestrować  w  naszym Sklepie internetowym

użytkownika sklepu internetowego

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu umożliwienia

zidentyfikowania oraz przyznania dostępu do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami.

2. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

 • Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach zamówienia
 • Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności
 • Uruchomić niezbędne mechanizmy, ewentualnym nadużyciom względem użytkownika oraz względem nas podczas procesu zakupów. Jeżeli w naszej opinii transakcja jest nielegalna, przetwarzanie danych może skutkować jej zablokowaniem
 • Zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność towarów
 • Do celów fakturowania oraz aby wystawić paragony i faktury za zakupy dokonane w Sklepie internetowym
 • Weryfikacji użytkowników składających zamówienie

3. Obsługa klienta

Dane osobowe są przetwarzane wyłączenie w absolutnym zakresie umożliwiającym zarządzanie lub rozwiązywanie wniosków i żądań.

D. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
Cel Podstawa prawna

1. Zarządzanie rejestracją użytkownika Sklepu internetowego

Przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne do spełnienia warunków regulujących korzystanie ze Sklepu internetowego. (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)

2. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas dokonywania zakupów przez użytkownika W naszej opinii, przetwarzanie tych danych jest pozytywne dla wszystkich stron uczestniczących w procesie dokonywania płatności za zakupy, a zwłaszcza dla użytkownika, gdyż pozwala nam na podjęcie odpowiednich środków chroniących go przed próbami nadużyć ze strony osób trzecich. (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

3. Obsługa klienta

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez użytkowników za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu. W naszym rozumieniu, przetwarzanie tych danych jest korzystne dla użytkownika ze względu na możliwość jego odpowiedniej obsługi oraz na możliwość odpowiedzi na zadawane przez niego pytania.

Gdy użytkownik się z nami kontaktuje, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub produktem zakupionym za pośrednictwem Sklepu internetowego , przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży.

Jeżeli zapytanie użytkownika dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej lub też reklamacji naszych produktów, to, co upoważnia nas do przetwarzania jego danych, to wymóg spełnienia z naszej strony spoczywających na nas obowiązków prawnych

(art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia)

E. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, dla jakiego są przetwarzane:

Cel Czas przechowywania

1. Zarządzanie rejestracją użytkownika Sklepu internetowego

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas, przez jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).

2. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów , w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem.

3. Obsługa klienta

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia danych osobowych użytkownika.

F. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej polityce prywatności, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

 • instytucjom finansowym,
 • instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,
 • dostawcom usług technologicznych,
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
 • dostawcom usług związanych z obsługą klienta,
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

G. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UZYTKOWNIKOM PO UDOSTĘPNIENIU DANYCH OSOBOWYCH

Sprintiko zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres (*) i wskazując po prostu swoje żądanie oraz prawo, z którego chce skorzystać.

Mianowicie, niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

 • Zażądania dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego, ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.
 • Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. Prosimy pamiętać, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego, może on również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Prosimy pamiętać, że na ogół użytkownik musi podawać nam wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich.
 • Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane.
 • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowych, poprzez ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies.

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania skargi do organów nadzorczych w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a konkretnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

H. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności mogą ulec zmianie, wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszego Sklepu internetowego (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając nawet do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą politykę prywatności, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

 1. Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie ze Sklepu internetowego, poznać, w jaki sposób się z nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z internetu.
 2. Stosowane Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Sklep internetowy indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Sprintiko wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 4. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Sprintiko wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

  1. konfiguracji Sklepu internetowego - dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji użytkownika.
 2. Sprintiko wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  1. analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
  2. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA,

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Powiadomienia Web Push

 1. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).
 2. Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej użytkownika.
 3. Sprintiko nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Sprintiko nie ma dostępu.
Cookies

SPRINTIKO.eu używa plików cookie, aby Twoje zakupy były jak najbardziej komfortowe. Kontynuując korzystanie z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.