Kontakt
Telefon
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00!
Mail
Chętnie służymy pomocą. Masz pytania wyślij do na Mail na adres:

Poznaj świat magnesów!

Magnez jest znany człowiekowi od czasów starożytnych. Jego nazwa pochodzi najprawdopodobniej od słowa „Magnesia”, czyli nazwy miasta w Azji Mniejszej, gdzie znaleziono pierwsze tzw. „kamienie magnezyjskie"". Wiek XIX stal się przełomowym okresem, w badaniach na temat właściwości i przydatności magnesów.

Klasyfikacja i podział magnesów

Generalnie magnesy dzielimy ze względu na rodzaj(skład chemiczny) oraz klasę tj. poziom namagnesowania. Do najpopularniejszych magnesów tradycyjnych (trwałych) zaliczamy: magnesy neodymowe i magnesy ferrytowe. Specyfikacja obu produktów, zawiera zawsze oznaczenie złożone z liter i cyfr. Litera oznacza maksymalną j temperaturę, w jakiej można wykorzystywać dany magnes neodymowy. Cyfra określa siłę magnesu. Przykładowo, N45 określa magnes neodymowy, który może pracować maksymalnie w temperaturze 80 °C.

Rodzaje magnesów

Ze względu na siłę przyczepności, cenę i jakość można wyróżnić cztery rodzaje magnesów:
  • Magnes neodymowy
  • Magnesy ferrytowe
  • rożnego rodzaju listwy magnetyczne
  • Magnesy na bazie metali ziem rzadkich (z samaru kobaltowego)
W naszym sklepie online, w zakładce magnesy możecie Państwo zapoznać się z naszym bogatym asortymentem magnesów!